Tulisan Tanpa Tinta

Kumpulan hasil pemikiran seseorang yang lumayan lifeless belakangan ini. Baca boleh, tapi saya tidak akan tanggung jawab jika pada akhirnya kalian menyesal telah masuk ke dalam dunia seseorang seperti saya.
Tulisan Tanpa Tinta

Following